GOKYO

Dai-ikkyo (group 1)

Nage-Waza

De-ashi-harai Hiza-guruma Sasae-tsurikomi-ashi Uki-goshi Osoto-gari O-goshi Ouchi-gari Seoi-nage

Katame-Waza / Osaekomi-Waza

Kesa-Gatame Kuzure-Kesa-Gatame Ushiro-Kesa-Gatame Kata-Gatame Kami-Shiho-Gatame Kuzure-Kami-Shiho-Gatame

Dai-nikyo (group 2)

Nage-Waza

Kosoto-gari Kouchi-gari Koshi-guruma Tsurikomi-goshi Okuri-ashi-harai Tai-otoshi Harai-goshi Uchi-mata

Katame-Waza / Osaekomi-Waza

Yoko-Shiho-Gatame Tate-Shiho-Gatame Uki-Gatame Ura-Gatame

Dai-sankyo (group 3)

Kosoto-gake Tsuri-goshi Yoko-otoshi Ashi-guruma Hane-goshi Harai-tsurikomi-ashi Tomoe-nage Kata-guruma

Dai-yonkyo (group 4)

Sumi-gaeshi Tani-otoshi Hane-makikomi Sukui-nage Utsuri-goshi O-guruma Soto-makikomi Uki-otoshi

Dai-gokyo (group 5)

Osoto-guruma Uki-waza Yoko-wakare Yoko-guruma Ushiro-goshi Ura-nage Sumi-otoshi Yoko-gake